Wij realiseren uw wensen en ideeën

Privacy

Privacyverklaring Bouwbedrijf van Houdt.

Bouwbedrijf Van Houdt en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1 Inleiding:

Bouwbedrijf van Houdt hecht veel belang aan uw privacy.

Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij van u ontvangen vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de door U gevraagde dienst uit te kunnen voeren.

Bouwbedrijf van Houdt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons AVG, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

2 Verwerking van persoonsgegevens van klanten, onderaannemers en leveranciers:

Bouwbedrijf van Houdt verzameld uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, email, social media en telefoon.

Dit om b.v. informatie, tekeningen, offerte, begroting, en factuur te kunnen maken, opvragen en sturen ten behoeven van de door U aangevraagde dienst.

Bouwbedrijf van Houdt hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

1. Wij vragen u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling. Deze handeling bestaat door het invullen van een projectanalyse.

2. Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.

3. Bouwbedrijf van Houdt zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.

4. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de door U aan ons gevraagde dienst.

5. Bouwbedrijf van Houdt zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

6. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

7. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen.

8. Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

 

3 Inzage en wijziging van uw gegevens:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U heeft de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen.

• Inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.

• Het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben.

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben.

• Het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

4 Bewaren van uw gegevens:

Uw gegevens worden na beëindiging van onze dienst in onze administratie bewaard.
De bewaarduur is afhankelijk van de wettelijke verplichtingen die op deze gegevens rusten. Daarna wordt het dossier in het archief opgeslagen of vernietigt.

5 Klachten:

Als u vindt dat Bouwbedrijf van Houdt u niet op de juiste manier helpt, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

6 Invoering:

Bovenstaande privacyverklaring 25 mei 2018 in werking.

7 Contact:

Heeft u nog vragen over deze verklaring?

Neem dan contact op met:

Frank van Houdt

Bouwbedrijf van Houdt

Maasheseweg 55

5804AA Venray

tel.: 06 10160777

info@bouwbedrijfvanhoudt.nl

 

 

 


 

 

Contact

Bouwbedrijf van Houdt
Maasheseweg 55
5804AA, Venray
Tel.: 06 101 607 77
E-mail: info@bouwbedrijfvanhoudt.nl

Bel me terug

Bent u van plan te gaan (ver)bouwen?
Bouwbedrijf van Houdt heeft hiervoor de bel me terug functie ontwikkeld. Laat hier beneden uw telefoon nummer achter en wij zullen u terugbellen op het tijdstip dat het u uitkomt. Wij zullen u vrijblijvend te woord staan en bekijken wat de best passende oplossingen zijn binnen uw woning / pand.
van tot

Door op de onderstaande knop te klikken gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Projecten

badkamer

Nieuws

Glas in Lood

24 May 2018
"De Glasloods Venray" 

Wil je graag je glas in lood laten renoveren, restaureren of wil je zelf glas in lood maken.
Kijk dan even bij de links op onze site.